MENU

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA


SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Jei jūs esate ES/EEE arba Šveicarijos pilietis ir keliaujate ar gyvenate Airijoje, jūs turite teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą bei gydymą Sveikatos priežiūros tarnybos (HSE) viešosiose bei savanoriškose ligoninėse tuo atveju, jei jūs susergate ar patenkate į avariją.

Turėdami Europos sveikatos draudimo pažymėjimą greičiau ir lengviau sulauksite medicininės pagalbos. Tai yra įrodymas, kad priklausote sveikatos draudimo sistemai, kurią tvarko kita ES/EEE valstybė narė arba Šveicarija.

Ambulatorinės paslaugos viešosiose ligoninėse taip pat nemokamos, tačiau kai kurie žmonės turi sumokėti pradinę įmoką, jei jų nesiuntė gydytojas (GP-bendrosios praktikos gydytojas). Jei jūs gulite privačioje ligoninėje arba viešosios ligoninės privačioje vietoje, jūs turite mokėti už priežiūrą bei gydymą. Jūsų sveikatos draudimas gali padengti dalį arba visas išlaidas.

Išsamios informacijos apie Airijos gydymo įstaigų teikiamas paslaugas ieškokite www.citizensinformation.ie

Nelaimingas atsitikimas ir avarija / Nukentėjusysis

Daugelyje nespecializuotų ir kai kuriose specializuotose ligoninėse yra nelaimingų atsitikimų, avarijų arba nukentėjusiųjų skyrių, kuriuose gydomi pacientai,neturintys bendrosios praktikos gydytojo siuntimo. Jei jūs ateinate be bendrosios praktikos gydytojo siuntimo, jums gali tekti sumokėti, tačiau, jei ateinate dar kartą dėl tos pačios ligos ar nelaimingo atsitikimo, jums mokėti nebereikės.

Nemokama sveikatos priežiūra – medicininės kortelės

Turėdami medicininę kortelę, išduotą Sveikatos priežiūros tarnybos (HSE) Airijoje, už kai kurias sveikatos priežiūros paslaugas nemokėsite. Jei jūsų pajamos yra mažesnės nei nustatytas dydis, jūs turite teisę naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (medicininė kortelė). Tai galite sužinoti vietinėje Sveikatos priežiūros tarnyboje. Daugiau informacijos apie vietinę Sveikatos priežiūros tarnybą galite rasti  internetiniame puslapyje www.hse.ie

Privatusis sveikatos draudimas

Airijoje yra draudimo kompanijų, kuriose galite gauti privatųjį sveikatos draudimą. Informaciją apie privačiojo sveikatos draudimo kompanijas galite rasti šiuose puslapiuose:

www.vhi.ie
www.layahealthcare.ie
www.avivahealth.ie
www.glohealth.ie